De Seychellen

De Seychellen zijn al lange tijd erkend als een van de populairste landen ter wereld voor internationale bedrijven, met name omdat bedrijven volledig vrijgesteld zijn van alle belasting op de winst die buiten de Seychellen is gegenereerd. Een ander belangrijk voordeel is dat het nog steeds relatief goedkoop is om een onderneming op te zetten in de Seychellen. CPIE Services beschikt over uitstekende contacten en ervaring in het opzetten van een onderneming in de Seychellen.

 

9 voordelen van de Seychellen:
 • Geen kapitaalvereisten
 • Geen vennootschapsbelasting
 • Geen vermogenswinstbelasting
 • Geen belasting op geschenken
 • Geen onroerendgoedbelasting
 • Geen bronbelasting, belasting op opname van kapitaal, dividendbelasting of belasting op royalty’s
 • Geen publicatie van aandeelhouders en bestuurders
 • Geringe verslagleggingseisen
 • Alleen territoriale belasting*

*Territoriale belasting betekent dat alleen lokaal verkregen inkomsten kunnen worden belast, er hoeft dus geen belasting te worden betaald over inkomsten die extern zijn verkregen en vervolgens in de Seychellen worden geplaatst.

Drie belastingen in de Seychellen

 

De meest recente informatie van de Seychellen geeft aan dat er niets is veranderd in de fiscale positie van vennootschappen in de Seychellen. Vooropgesteld dat inderdaad zo is, verwachten we dat de vraag steeds verder zal toenemen.

Een tweede en belangrijker argument is dat de Seychellen een onafhankelijk land zijn. De Seychellen staan niet langer onder Brits bewind, in tegenstelling tot veel andere landen die vroeger deel uitmaakten van het Britse rijk. Deze landen hebben te maken met een sterke aanscherping van de regelgeving als gevolg van de EU-voorschriften die al zijn geïmplementeerd of binnen afzienbare tijd zullen worden geïmplementeerd.

 

In de Seychellen worden de volgende belastingen geheven:
 • Invoerheffingen
 • BTW
 • Bedrijfsbelasting

 

De maximale bedrijfsbelasting in de Seychellen is 33 procent. Het is echter belangrijk om te onthouden dat buitenlandse inkomsten, zelfs in het buitenland gefactureerde bedrijfsinkomsten, belastingvrij zijn.

Belastingvoordelen voor emigranten

 

De Seychellen zijn aantrekkelijk geworden voor emigranten uit Europa, omdat inkomsten uit andere landen belastingvrij zijn voor inwoners. Dividend en inkomsten uit andere landen zijn belastingvrij. Voor personen met een internetbedrijf zijn de Seychellen een ideale locatie van waaruit ze hun activiteiten kunnen ontwikkelen.

Verkrijgen van een verblijfsvergunning

 

Als u zich op de Seychellen wilt vestigen, moet u beschikken over een verblijfsvergunning. U hebt recht op een verblijfsvergunning als u een toegelaten immigrant bent in het land, een gezin of een band heeft met een inwoner van de Seychellen, of hebt bijgedragen of zult bijdragen aan de groei van het land.

Als u een verblijfsvergunning hebt gekregen, moet u ten minste vijf dagen per jaar in de Seychellen wonen. Ook moet u uw financiële status kunnen aantonen door het verstrekken van een bankgarantie en u moet ten minste SR100.000 per jaar (ongeveer £5000) in het land brengen. Het tarief voor de verblijfsvergunning is SR150.000 (ongeveer £8300) voor de hoofdaanvrager, SR75.000 voor uw echtgenote en SR25.000 voor kinderen (cijfers dateren uit 2018).

Read more about the Seychelles on Wikipedia.

""
1

Want to find out more?

Enter your details and we'll contact you within 24 hours

Name
icon-user
Phoneyour full name
icon-phone
Messageskrives evt. her
0 /
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder